Závod 31. 10. 2021

 

 Bohužel den před konáním Přeboru Prahy jednotlivkyň byla uvalena karanténa na pořádající oddíl Sokol Horní Počernice. Vzhledem k mimořádné snaze závodnic v přípravě na tyto závody jsme se pokusili domluvit alternativní soutěž v naší tělocvičně alespoň pro žákyně a dorostenky kategorií "C" a VS1. Nakonec se podařilo narychlo domluvit tělocvičnu, rozhodčí (byť v omezeném počtu) i organizační pokyny. Vzhledem k nutnosti rozestupů mezi diváky (bohužel maximálně jen 15 diváků) bude závod pro nejvýše 24 děvčat probíhat takto:

 

Změna: Pokud se sejde jen 15 diváků, mohou být na galerii celou dobu závodu od 14:00 do 17:00.

 13:45 vstup do šaten, prezence (1. sled osobně, 2. a 3. sled stačí potvrdit účast SMS trenérům).

 14:00 volné rozcvičení pro všechny s předností na nářadí pro 1. sled (6 až 8 děvčat).

 14:25 možný vstup do šaten závodnic 2. sledu, které nejsou na závodišti od začátku. Přesun rodičů závodnic 1. sledu do hlediště.

 14:30 závod 1. sledu, zároveň volné rozcvičení dalších sledů na náhradním nářadí mimo závodní plochu pod podloubím. Vstup do hlediště možný pouze pro rodinné příslušníky děvčat 1. sledu (max. 15 osob).

 15:10 možný vstup do šaten závodnic 3. sledu, které nejsou na závodišti od začátku. Přesun rodičů závodnic 2. sledu do hlediště.

 15:15 závod 2. sledu, zároveň volné rozcvičení 3 sledu na náhradním nářadí mimo závodní plochu pod podloubím. Vstup do hlediště možný pouze pro rodinné příslušníky děvčat 2. sledu (max. 15 osob).

 cca 15:50 Přesun rodičů závodnic 3. sledu do hlediště.

 cca 15:55 závod 3. sledu. Vstup do hlediště možný pouze pro rodinné příslušníky děvčat 3. sledu (max. 15 osob).

 cca 16:4517:15 Vyhlášení výsledků venku na schodech před sokolovnou.

 

 Po skončení každého sledu je třeba, aby diváci ihned opustili sokolovnu, diváci dalšího sledu musí vyčkat, až pro ně přijde někdo z organizátorů. Kontrolu certifikátů COVID provedou předem trenéři nebo pověřený rodič v každé skupině diváků i v každém sledu závodnic. Po celou dobu závodu musí mít všichni diváci nasazený respirátor. V případě porušení musí být závod okamžitě ukončen.

 Žádáme rodiče, aby se nezdržovali ani před sokolovnou a přijeli jen na dobu, kdy bude jejich sled vpuštěn na galerii, v případě zájmu i na vyhlášení výsledků venku na schodech před sokolovnou po skočení závodu 3. sledu (okolo 17:00). Po dobu vyhlášení bude třeba mít nasazený respirátor i venku vyjma závodnic stojících na stupních vítězů.

 Závodnice musí mít nasazen respirátor po celou dobu v šatně i na závodišti, sundají jej jen ve chvíli, kdy nastoupí na některé nářadí k rozcvičení nebo závodní sestavě! Respirátor je tedy nutný i při čekání u nářadí nebo při přesunech po tělocvičně.

 Rozhodčí a organizátoři musí mít platný certifikát COVID a nasazen respiátor po celou dobu pobytu v šatnách i na chodbách sokolovny. Na závodní ploše jen při přiblížení osob, s nimiž se běžně nestýkají.

 

 Rozdělení do sledů (ještě může být změněno či doplněno):

 1. sled - VS3C mladší:

Ouřadová Karolína

Honzíčková Eliška

Chlíbková Markéta

Holbíková Eliška

Kejlová Laura

Plíšková Laura

Kotková Zuzana

 

2. sled - VS3C starší a VS5C:

Nechvátalová Klára

Poláková Klára

Zagorová Tereza

Brabcová Veronika

Steinerová Klára

Thompson Samantha Ann

 

3. sled - VS1A, VS1B a VS4C:

Honzíčková Anežka

Kozelská Beáta

Kučerová Kristina

Černá Magdaléna

Adamová Alena

Kudybyn Marija

Sladká Viktorie