Mimořádná nabídka pro děti i dospělé z Ukrajiny (do léta 2022):

 Для дітей старшого віку (від 8 років) та дорослих, які в Україні до війни займалися спортивними змаганнями (гімнастика, стрибки на батуті, командна гімнастика, спортивна акробатика, олімпійське скелелазіння та інші гімнастичні або силові види спорту в залі), які зараз у Празі ми пропонуємо можливість брати участь у наших тренінгах (4 рази на тиждень рано ввечері) абсолютно безкоштовно принаймні до літа або поки їх складна ситуація не буде вирішена. Є можливість приєднатися до гоночних команд молодших дівчат, підлітків та жінок. Також у нас є інструменти для чоловічої гімнастики, якщо старші хлопці можуть займатися на ній самостійно (без постійного нагляду). На жаль, ми не можемо віднести початківців до молодших продуктів через повну потужність. Ми також можемо запропонувати скромний додатковий заробіток кваліфікованим тренерам чи хореографам. Для найбільш нужденних сімей дітей-учасників ми можемо на короткий час надати скромне житло безкоштовно.

 Starším dětem (cca od 8 let) a dospělým, kteří na Ukrajině před válkou provozovali závodní sport (sportovní gymnastiku, skoky na trampolíně, teamgym, sportovní akrobacii, olympijský šplh a další gymnastické či silové sportovní disciplíny v tělocvičně) a nyní jsou v Praze, nabízíme možnost účastnit se našich tréninků (4x týdně v podvečerních hodinách) zcela zdarma minimálně do léta či do doby, než se vyřeší jejich tíživá situace. Přidat se je možné k závodním družstvům žákyň, dorostenek a žen. K dispozici máme i nářadí pro mužskou sportovní gymnastiku, pokud na něm starší chlapci zvládnou cvičit sami (bez neustálého dozoru). Úplné začátečnice a začátečníky do mladší přípravky bohužel zařadit nemůžeme z důvodu naplněné kapacity. Kvalifikovaným trenérkám či choreografkám případně nabízíme i skromný přivýdělek. Pro nejpotřebnější rodiny zúčastněných dětí můžeme krátkodobě zajistit i skromné ubytování zdarma.


 Oddíl sportovní gymnastiky Sokol Žižkov II


 Cvičíme v největší specializované gymnastické tělocvičně v Praze a jedné z nejhezčích v rámci celé ČR. Po období stagnace se cca od roku 2017 opět naplno připravujeme a závodíme, pokoušíme se obnovit bývalou slávu žižkovského gymnastického oddílu. Zveme všechny zájemce bez rozdílu věku a úrovně. Potřebujeme stabilizovat oddíl, zapojit se může každý z řad dětí, rodičů i dospělých cvičenců. Specializujeme se na dívčí sportovní gymnastiku, disponujeme však i kvalitním mužským nářadím. O tělocvičnu se dělíme s vrcholovou základnou gymnastického oddílu Sokol Kampa, který u nás nalezl azyl po záplavách v Tyršově domě. Díky tomu máme možnost zapojit se do tréninku na nejkvalitnějším gymnastickém nářadí v majetku ČOS. Rádi bychom dostali nejen stav členské základny, ale i výkonnostní úroveň závodnic našeho oddílu tam, kam historicky i vzhledem k vybavení tělocvičny bezesporu patří.

 

 Na zajištění vedení tréninkových jednotek kvalifikovanými trenéry sportovní gymnastiky přispívá hl. m. Praha: