Oddíl sportovní gymnastiky TJ Sokol Žižkov II.


Zásady:


1. Děti musí gymnastika bavit. Lze možná pochopit, nikoli však ospravedlnit, trápení dětí, pokud to v budoucnosti vede k vítězství na MS či OH. Ne však, pokud gymnastky končí v nízkém věku bez dosažení jakéhokoli výrazného mezinárodního úspěchu, což je bohužel smutnou realitou české ženské sportovní gymnastiky v posledních dvaceti letech (s čestnou výjimkou několika závodnic a trenérů). I "nepříjemné" stránky gymnastického tréninku (posilování, protahování, neustálé opakování příprav, prvků a sestav) lze podat zábavnou formou.


2. Děti musí u sportu vydržet. Je známé, že ve většině tělocvičen končí děti, zvláště holčičky, s gymnastikou v době nástupu puberty. Problematika není jednoduchá, v zásadě jde o přirozené rozšíření zájmů a vzpouru proti formálním autoritám. Děti začínají k vlastní sportovní kariéře i osobnosti trenérů přistupovat kriticky. Proto je vhodné postupně v dětech pěstovat sebedůvěru, vzbudit v nich schopnost podílet se na rozhodování v tréninku i závodech. Příliš autoritativní trénování vede k největšímu odcizení a naprostému "zaseknutí" ve chvíli, kdy mládež začíná kriticky uvažovat o okolním Světě. Zvláště u děvčat je to podpořeno i jinými hormonálními změnami než u hochů, kteří jsou přírodou naopak vybízeni k větší fyzické aktivitě. V takových případech děvčata občas odcházejí k jiným trenérům (často i "horším", jde hlavně o změnu), jiné přecházejí na jiný sport, nejčastěji však se sportováním bohužel končí a uvolněný čas využívají ke zcela neprospěšným aktivitám.


3. Sport musí zdraví zlepšovat, nikoli jej ničit. Nejedna gymnastka skončila se zdravotními problémy z důvodu přemrštěných ambic a nešetrných postupů trenérů, rodičů, zřídkakdy i sebe samé. Pokud se za tu cenu stala olympijskou vítězkou, lze možná o míře obětování se uvažovat. Ve všech ostatních případech jde o nezodpovědný hazard. Negativní hodnocení zdravotního dopadu gymnastiky mezi odbornou i laickou veřejností se však zakládá pouze na konkrétních případech. Je mnoho "úspěšných" trenérů, kteří děti systematicky ničí po zdravotní stránce. Na vině je zčásti ranná specializace, požadovaná gymnastickými pravidly a závodním programem. Častěji je však problémem nevzdělanost trenérů v oblasti fyziologie sportu a vývojových zákonitostí, ještě hůře dostatečná znalost, ale ignorování základních poznatků ve jménu dosažení maximálního výkonu. Přesto je ještě více trenérů a tělocvičen, kde gymnastika dětem i dospělým prospívá a skutečně platí ono okřídlené "Sportem ku zdraví".
Tak i my se snažíme děti vést způsobem, který zaručí co nejzdravější vývoj dětí. Nikdy nedokážeme zcela vyloučit úrazy a zdravotní rizika, je však možné je co nejvíce eliminovat. Ať už adekvátní fyzickou přípravou, zařazením výuky pádů, dokonalou individuální technikou, přípravou a kontrolou nářadí, výběrem prvků, které při stejné obtížnosti méně přetěžují pohybový aparát zvláště u dětí (obecně salta a další prvky s dopady vzad oproti dopadům vpřed, více cvičení ve visu než vzporu atp).


4. Podmínkou je talent, fyzická příprava a dokonalá technika. Talent neznamená jen sílu, ohebnost a mrštnost v okamžiku prvního vstupu do tělocvičny. Nedílnou součástí a navazujícími složkami jsou i přirozená touha vyrovnat se a předstihnout ostatní, náklonnost k prožívání pohybu, odvaha, píle, inteligence, a, bohužel, v neposlední řadě podpora rodiny. Proto některé děti zapojujeme do intenzivních tréninkových skupin, zatímco jiné do přípravných či rekreačních, u některých se rozhodneme po krátké zkušební době, kdy se lépe projeví výše uvedené vlastnosti. Nezlobte se na nás, některé děti by nejen zdržovaly trenéry a ostatní děti, ale intenzívní trénink by jim prostě ubližoval vzhledem k vysokým požadavkům současného závodního programu. Fyzická příprava, hlavně posilování a protahování, prováděné vzhledem k možnostem dětského organismu, je zřejmě vůbec nejdůležitější součástí tréninkového procesu ve sportovní gymnastice. Až dobře připravené tělo může používat dokonalou techniku pro provádění gymnastických prvků a vazeb. V takovém případě vždy platí, že dobrá technika znamená techniku zdravou, pro tělo prospěšnou. I tady platí o trenérech vše z předchozího odstavce. Fyzika je jen jedna a Newtonovy zákony, aplikované se znalostí biomechanických a fyziologických možností dětského organismu, nelze ničím nahradit. Nejde o znalost vzorečků, které se bůhvíproč učí v trenérských kurzech, ale o pochopení základních pravidel biomechaniky sportovní gymnastiky. Pokud pro dobře vybrané dítě, které prošlo dostačující fyzickou přípravou, vybereme vhodný tréninkový postup s cílem individuálně ideální techniky, pak veškeré cvičení, dopady, odrazy a další fyzická zátěž budou sloužit k upevnění kondice a zdraví, nikoli k jeho poškození.


5. Připsáno v létě 2020: Výše uvedené zásady jsou beze zbytku platné. Dodržet je všechny je ale občas více než obtížné. I přes veškerou snahu nelze vždy vše řešit klidnou domluvou. Když diskuse přesáhnou únosnou míru, někdy dojde ke křiku a situacím, které nelze vrátit zpět. Bohužel nás to potkalo v nejnevhodnější době - děvčata byla po náročných závodech, některá se připravovala na střední školu, jiná tam již studovala náročný první ročník. A k tomu se na nás řítila pandemie, o které již předem přicházely hrůzné zvěsti. Skončilo tak náročné, ale krásné období s úžasnou partou, jakou se podaří málokdy vybudovat. Nedá se nic dělat, vloženého úsilí nebudeme litovat. Začínáme znovu a snad zase o něco lépe.