Podzim 2022: Prodloužená nabídka pro děti i dospělé z Ukrajiny:

 Bohužel si již nemůžeme dovolit poskytovat místo v tělocvičně i čas trenérů zcela zdarma. Ukrajinským gymnastkám, které to nutně potřebují, ale i nadále poskytneme výraznou slevu z oddílových příspěvků, pokud o ni požádají.

 Několik děvčat z Ukrajiny na jaře využilo nabídky cvičení zdarma a dokázaly se i připravit a zúčastnit závodů ve sportovní gymnastice a ve skocích na trampolíně.

 Bohužel mnoho dalších zájemců z Ukrajiny se chovalo zcela nepatřičně, nespolehlivě a jen zneužívali nabídku tréninků zdarma. Je to škoda, zkazili tím celkový dojem z poskytnuté pomoci. Nabídka byla míněna jako možnost připojit se k pravidelnému tréninku pro děti a dospělé, kterým válka odepřela tuto možnost doma. Nikoli dělat si v tělocvičně cokoli, co se komu zachce. A už vůbec ne jako možnost 4x týdně bezplatného hlídání dětí, které o sport ve skutečnosti nemají zájem. 

 

 Jaro 2022: Mimořádná nabídka pro děti i dospělé z Ukrajiny:

 Для дітей старшого віку (від 8 років) та дорослих, які в Україні до війни займалися спортивними змаганнями (гімнастика, стрибки на батуті, командна гімнастика, спортивна акробатика, олімпійське скелелазіння та інші гімнастичні або силові види спорту в залі), які зараз у Празі ми пропонуємо можливість брати участь у наших тренінгах (4 рази на тиждень рано ввечері) абсолютно безкоштовно принаймні до літа або поки їх складна ситуація не буде вирішена. Є можливість приєднатися до гоночних команд молодших дівчат, підлітків та жінок. Також у нас є інструменти для чоловічої гімнастики, якщо старші хлопці можуть займатися на ній самостійно (без постійного нагляду). На жаль, ми не можемо віднести початківців до молодших продуктів через повну потужність. Ми також можемо запропонувати скромний додатковий заробіток кваліфікованим тренерам чи хореографам. Для найбільш нужденних сімей дітей-учасників ми можемо на короткий час надати скромне житло безкоштовно.

 Starším dětem (cca od 8 let) a dospělým, kteří na Ukrajině před válkou provozovali závodní sport (sportovní gymnastiku, skoky na trampolíně, teamgym, sportovní akrobacii, olympijský šplh a další gymnastické či silové sportovní disciplíny v tělocvičně) a nyní jsou v Praze, nabízíme možnost účastnit se našich tréninků (4x týdně v podvečerních hodinách) zcela zdarma minimálně do léta či do doby, než se vyřeší jejich tíživá situace. Přidat se je možné k závodním družstvům žákyň, dorostenek a žen. K dispozici máme i nářadí pro mužskou sportovní gymnastiku, pokud na něm starší chlapci zvládnou cvičit sami (bez neustálého dozoru). Úplné začátečnice a začátečníky do mladší přípravky bohužel zařadit nemůžeme z důvodu naplněné kapacity. Kvalifikovaným trenérkám či choreografkám případně nabízíme i skromný přivýdělek. Pro nejpotřebnější rodiny zúčastněných dětí můžeme krátkodobě zajistit i skromné ubytování zdarma.


 Podzim 2021: Všechny závodní i nezávodní skupiny jsou naplněny. Stále ale můžeme do závodních družstev přijmout několik šikovných děvčat s předchozí gymnastickou průpravou.

 Kromě sportovní gymnastiky závodíme od roku 2017 také ve šplhu (několik našich děvčat se pravidelně umísťuje v první desítce nejlepších na MČR) a od roku 2022 také ve skocích na trampolíně.

 

 Léto 2021: doplňujeme všechny složky oddílu

 Po jarní koronavirové pauze se k tréninku nevrátila celá skupina závodnic II. a III. ligy. Byla to výborná parta děvčat, držely ve všem spolu, takže i k ukončení závodní činnosti došlo u všech společně. Za předvedené výkony a snahu jim patří velký dík.

 Uvolnil se nám tím ovšem prostor pro nová závodní i nezávodní družstva. Pro doplnění členské základny nyní přijímáme všechny zájemkyně a zájemce bez ohledu na věk či aktuální výkonnost. Důležitější je touha se zlepšovat a něco pro to udělat. Ať už se někdo chce dostat na závodní úroveň, udělat něco pro své zdraví, nebo si jen vylepšit postavu a držení těla.

 Pro každého připravíme individuální plán vzhledem k počátečnímu stavu. Základní přípravou projdou všichni od přípravky, nezávodní skupinu, až po nejlepší závodnice.

 

Jaro 2021:

V tělocvičně jsme trénovali od 3. do 17. 12. 2020, od 10. 5. 2021 venku a od 24. 5. 2021 opět v tělocvičně až do léta. Soustředění v Podkrkonoší je v plánu od 31. 7. do 15. 8. 2021.

 

12. 10. 2020:

Veškeré tréninky jsou až do odvolání zrušeny. Naplánovali jsme sice cvičení venku v doporučených počtech, ale vzhledem k novému vývoji nelze uspořádat ani to. Jakmile bude možnost naplánovat cvičení, objeví se v rozpisu tréninků. Všem přejeme hlavně zdraví a pevné nervy v těžké době.